Taxi
Taxi
taxa holder i odense

Odense Taxa Retro

Her kan du læse om Odense Taxa Retro.

Ringbilen før fusionen med Taxa

15. januar 1973 fusionerede Odense Taxa med Ringbilen, og nåede dermed op på et vognantal, der stærkt nærmede sig de 200. Ringbilen havde adresse på Sortebrødre Torv 14. Vognmand Finn Andersen, også kaldet "Finn sodavand", fulgte naturligvis med over i Taxa, hvor han kørte med nummer 156. Finn Andersen var i 1992 initiativtager til oprettelsen af Taxas Seniorklub, hvor han stadig er et estimeret medlem.

For 10 år siden - Oktober 2004

Kunde brev, vi har modtaget følgende undskyldning:

Vi vil hermed gerne undskylde, at vi ikke ventede på den bestilte taxa fredag nat (lørdag morgen) i Årslev. Vi bestilte taxaen lørdag morgen, og skulle køres til Rynkeby.

Grunden til at vi tog en anden taxa skyldes at ventetiden var lang (vi burde egentlig have haft at vide, hvor længe vi skulle vente), og vi derfor blev bange for at den bestilte taxa ikke kom.

Chaufføren i den anden valgte vogn sagde: "Det er jo bare ærgerligt", da vi bekendtgjorde overfor ham, at vi havde bestilt en vogn fra Odense Taxa – moralen bør måske også være lidt højere blandt chauffører – Vi frøs og var en smule berusede, så vi var nemme at overtale til at hoppe ind i en varm vogn og blive kørt hjem.

Der vedlægges en kuvert, som i bedes udlevere til den chauffør, der forgæves kørte efter os i Årslev fredag nat. (vogn 98, red.). Vi bestilte taxa omkring kl. 02.00-02.05, og vi kørte fra hallen kl. ca. 02.30.
Da vi ikke ønsker at være utroværdige, og gerne vil benytte Taxa en anden gang også til landture, håber vi at Taxa og chaufføren vil modtage vor undskyldning.

Venlig hilsen
Kunde fra Rynkeby

For 20 år siden - Oktober 1994

Sidste punkt i en lang formandsberetning

I Marts 1973, efter 1 ½ års tid med bevilling, kom der en ny mand i Taxa´s bestyrelse. Og der har han faktisk siddet siden på nær 2 år. Det er selvfølgelig Bent Stær det drejer sig om. Bent har om nogen været med til at trække mange vidtgående beslutninger i snart en tredjedel af Taxa´s historie, ikke alene som menig bestyrelsesmedlem, men også som formand og næstformand. Bent var en af drivkræfterne både i indførelse af edb og skabelsen af Odense Taxa´s busser.

Bent har meddelt, at han ikke genopstiller til bestyrelsesmødet her i dag. Dermed slutter endnu et kapitel i Taxa´s hæderkronede historie, for Bent er begyndt at tænke på hvornår han vil stoppe som bevillingshaver, og jeg vil gerne her sige dig personligt tak for et rigtigt godt samarbejde i bestyrelsen gennem årene. Du har aldrig været bange for nytænkning og igangsætning af nye initiativer, og på Taxa´s vegne vil jeg sige tak for din glødende interesse og store indsats for Taxa og ikke mindst Taxa´s Busser.

Hermed sluttede formand Peter Kjærgaard beretningen.

For 25 år siden - November 1989

Slutning af langt bestyrelsesreferat

Klokken nærmede sig 02.00, dagsordenen var udtømt og hjemmet kaldte. Ib og undertegnede have aftalt at køre med Per 133 til den nordvestlige del af vor by. Jeg havde allerede i tankerne sat mig til rette i hans lækre Mercedes 300, men ak og ve, realiteterne er ofte fjernt fra tanken. "Merceren" var udskiftet med konens orangefarvede Skoda – men så var vi da den oplevelse rigere.

For 40 år siden - Oktober 1974

Jubilæum

Første november kan en i Taxa meget kendt skikkelse fejre 25 års jubilæum, nemlig vogn 70, Peter Hansen, særlig kendt er vel Peter Hansen for hans mangeårige arbejde som Taxa´s formand. Peter Hansen har i denne periode gjort et stort arbejde i Taxa´s forretning og sat sig godt ind i erhvervets problemer, og mange store beslutninger er truffet i hans formandsperiode.

Her tænker jeg på flytningen af Taxa´s hovedkontor til Skibhusvej og mange andre ting som Peter Hansen i sin tid som hyrevognsmand har været involveret i, ligeledes fusionen af 519 og Taxa i sin tid, og der kunne nævnes meget mere, men vi er mange der kender Peter Hansen både fra den ene og den anden side; men har dog lært at sætte pris på hans viden om erhvervet og hans mening om tingene i almindelighed.

Vi hylder jubilaren og ønsker ham alt godt fremover, og håber at vi endnu må have glæde af at møde en af de ældre kolleger med et stilfærdigt lune.

taxa

Bestil din taxa her