Taxi
Taxi

Sygetransport og lægekørsel - Taxa Syd

Hos Taxa Syd tilbyder vi sygetransport og lægekørsel til f.eks. almindelig læge, speciallæge, sygehus, skadestue og lægevagten.

Tryg lægekørsel med Taxa Syd

Vores chauffører, som udfører disse kørsler, har desuden gennemført et kursus i "Befordring af sygdoms- og alderssvækkede passagerer" (BAB-certificering). Du kan derfor være helt tryg ved at køre med os.

Ønsker du at få refunderet udgifterne til lægekørsel, skal du altid søge om befordringsgodtgørelse hos din kommune. Det er derfor ikke noget, vi hos Taxa Syd kan tildele. Dog er du altid velkommen til at kontakte os, hvis du har spørgsmål til lægekørsel og sygetransport.

Få et lægekørselskort hos Taxa Syd

Ønsker du at blive kørt til og fra din læge eller speciallæge, skal du selv lægge pengene ud, hvorefter du får udgifterne refunderet ved kommunen. Det er derfor vigtigt, at du gemmer kvitteringen fra taxaturen.

Er du visiteret til lægekørsel, tilbyder Taxa Syd følgende betalingsmulighed: Vi opretter et kontokort, hvor vi trækker det samlede beløb én gang månedligt via betalingsservice. Du får hver måned et udskrift over de ture, du har kørt til læge eller speciallæge.

Ønsker du at oprette et kontokort hos Taxa Syd til lægekørsel, skal du udfylde blanketten her og efterfølgende sende den til adm@taxasyd.dk.

Hvem er berettiget til sygetransport og lægekørsel?

Er du medlem af sygesikringsgruppe 1, og opfylder du de gældende kriterier, kan du få bevilliget lægekørsel eller sygetransport. Hvis ikke skal du som udgangspunkt selv sørge for at fragte dig. De gældende kriterier for at søge om befordringsgodtgørelse med taxa til lægekørsel er som følger:

Du modtager socialpension:
Modtager du socialpension, kan du søge refusion for kørselsomkostningerne, hvis du ikke selv er i stand til at komme derhen med f.eks. offentlig transport, egen/lånt bil, el-scooter, cykel og lignende, og hvis udgifterne til lægekørslen lyder på over 44 kr.

Du modtager ikke socialpension:
Modtager du ikke socialpension, kan du søge om befordringsgodtgørelse til speciallæge, hvis afstanden fra dit hjem til den nærmeste, relevante speciallæge er over 50 km, og udgifterne er over 104 kr. Derudover skal du ikke være i stand til selv at komme til og fra med nogle af de angivne transportmuligheder nævnt i punktet ovenfor.

kvinde køre i taxe med pensionistkort

Spørg altid din kommune om råd

I alle tilfælde gælder det, at du skal vælge den billigste transportmulighed, som du har mulighed for at tage til og fra din læge eller speciallæge. Er du i stand til at tage offentlig transport, er det dermed ikke sikkert, at kommunen godkender dit ønske om befordringsgodtgørelse, hvis du har taget en taxa. Det er derfor vigtigt, du rådfører dig med den kommune, du bor i, så du kan få de helt præcise regler og kriterier, som gælder for dig. Derudover kan du kun få befordringsgodtgørelse med taxa til speciallæge, hvis du har valgt den speciallæge, som er nærmest din bopæl.

Sådan søger du om tilskud til lægekørsel

Som sagt skal du søge om at få dækket dine kørselsomkostninger til lægekørsel via din bopælskommune. Mage kommuner tilbyder digitale selvbetjeningsløsninger, hvorfra du kan ansøge. Derudover kan du få hjælp fra pårørende til ansøgningen, hvis personen har en fuldmagt fra dig, som I skal vedhæfte, når I ansøger.

Har du ikke mulighed for at få hjælp til ansøgningen, og kan du ikke selv søge digitalt, kan du ligeledes kontakte din kommune, som kan sende et fysisk ansøgningsskema.

Ofte kan du forvente at få svar på din ansøgning om lægekørsel inden for 8-12 uger.

FAQ om sygetransport:

Hvornår er man berettiget til sygetransport?

Der er forskellige kriterier, som skal være opfyldt, for at du er berettiget til sygetransport/lægekørsel. Du kan kontakte din kommune for at få de præcise kriterier oplyst, men nogle kriterier er blandt andet, at du modtager socialpension, ikke har mulighed for selv at transportere dig via f.eks. offentlig transport eller bil, eller du bor over 50 km væk, hvis der er tale om en speciallæge.

Hvem kan få sygetransport?

Du kan få sygetransport, hvis du er i sygesikringsgruppe 1, er i en tilstand, som kræver akut sygetransport, skal til speciallæge mere end 50 km fra dit hjem, eller du er pensionist.

Hvad skal der til for at køre sygetransport?

Personer, som kører liggende sygetransport, har taget kurset “Ikke-behandlingskrævende liggende patientbefordring". Er der tale om lægekørsel til og fra læge eller speciallæge, kan alle buschauffører, taxachauffører og lignende stå for transporten.

Hvad forstås ved sygetransport?

Sygetransport er, når en person bliver transporteret til eller fra sygehus/læge/speciallæge og lignende af f.eks. en ambulance eller taxa.

taxa

Bestil din taxa her