Taxi
Taxi
Persondatapolitik

Persondatapolitik

TAXA SYD AMBA PERSONDATAPOLITIK

TAXA SYD tager beskyttelse af dine personoplysninger alvorligt og i denne persondatapolitik kan du
læse om hvordan TAXA SYD behandler og passer på dine personoplysninger. Derudover vil vi gerne
oplyse dig om, hvilke rettigheder du har, når vi håndterer dine personoplysninger.

Taxasyd vil til enhver tid overholde gældende persondatalovgivning, herunder
Databeskyttelsesforordningen og databeskyttelsesloven. Vi vil løbende sørge for at, opdatere denne
persondatapolitik. Væsentlige ændringer vil blive offentliggjort på vores hjemmeside.

Nærværende persondatapolitik er rettet mod personer, hvor TAXA SYD er dataansvarlig,
herunder kontaktpersoner hos kunder, samarbejdspartnere, bruger af vores hjemmeside m.v.

1. Dataansvarlig og kontaktinformationer
Dataansvarlig for behandling af dine personoplysninger er:

TAXA SYD AMBA
Ove Gjeddes Vej 16
5220 Odense SØ

Hvis du har spørgsmål til behandlingen af dine personoplysninger, er du velkommen til at kontakte den
personansvarlige hos TAXA SYD på e-mail: info@taxasyd.dk

2. Formål med behandlingen af dine personoplysninger
Formålet med vores behandling af personoplysninger afhænger af, hvilken relation du har til
TAXA SYD. Vi indsamler som udgangspunkt oplysningerne direkte hos dig, når du henvender dig
til os. Ønsker du kontaktoplysninger til vores kunder og samarbejdspartnere for behandlingen af
dine personoplysninger kan du kontakte os på info@taxasyd.dk

Bruger af vores hjemmeside:
I forbindelse med at du bruger vores hjemmeside, indsamler vi oplysninger om din adfærd. Det sker ved
brug af såkaldte ”cookies” og andre tekniske løsninger til at styre login samt til at indsamle webstatistik.
Vi bruger oplysningerne til at:
        • stille funktionaliteter på vores hjemmeside til rådighed for dig
        • udarbejde statistik om din færden på vores hjemmeside og
        • optimere brugen af vores hjemmeside

3. Retsgrundlaget for at behandle dine personoplysninger
Vi har en række forskellige grundlag for at behandle dine personoplysninger. Grundlaget afhænger af
karakteren af oplysningen og den sammenhæng, du har givet os dine oplysninger.

I de fleste tilfælde behandler vi dine almindelige personoplysninger fordi vi har en legitim interesse i at
behandle oplysningerne om dig, jf. persondataforordningens artikel 6. stk. 1 (litra f), medmindre din ret til
at opnå beskyttelse af dine almindelige personoplysninger går forud for vores legitime interesse i at
behandle dine oplysninger.

4. Videregivelse af dine personoplysninger
Vi videregiver ikke dine personoplysninger med tredjemand.

5. Opbevaring og sletning af dine personoplysninger
Vi opbevarer kun personoplysninger i den periode det er relevant i forhold til at opfylde formålet med
oplysningerne.
6. Datasikkerhed
I TAXA SYD er behandling af personoplysninger underlagt en intern IT- og sikkerhedspolitik. Vi har i
den forbindelse implementeret interne regler og procedurer for opretholdelse af passende sikkerhed
fra det tidspunkt, hvor vi indsamler personoplysningerne frem til sletning, ligesom vi alene overlader
vores behandling af personoplysninger til Databehandler, som opretholder et tilsvarende passende
sikkerhedsniveau.

7. Dine rettigheder
Du har en række rettigheder i forhold til TAXA SYD’ s behandling af dine personoplysninger. Du
kan læse nærmere om disse rettigheder nedenfor. Hvis du ønsker at udøve en eller flere af disse
rettigheder, kan du kontakte os på info@taxasyd.dk

• Indsigt
Du har ret til at få indsigt i de personoplysninger, vi behandler om dig, herunder de formål, som
oplysningerne er indsamlet til. Vi vil efterkomme din indsigtsanmodning hurtigst muligt og efter at
have sikret os, at du er rette vedkommende.

• Berigtigelse og sletning
Du har ret til at anmode om korrektion, supplerende behandling, sletning eller blokering af de
personoplysninger, vi behandler om dig. Vi vil efterkomme din anmodning så hurtigt som muligt
og i det omfang det er nødvendigt.
I det omfang en fortsat behandling af dine oplysninger er nødvendig, fx for at vi kan overholde
vores retlige forpligtelser, eller for at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares, er
vi ikke forpligtede til at slette dine personoplysninger. Du vil blive bedt om at dokumentere, at du
er den du giver dig ud for at være.

• Begrænsning af behandling
I visse tilfælde har du ret til at få begrænset behandlingen af dine personoplysninger. Kontakt os,
hvis du ønsker at udøve denne ret.

• Dataportabilitet
Du har ret til at modtage dine personoplysninger vedrørende dig selv, som du selv har givet os i
et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format.

• Indsigelsesret
Du har i visse tilfælde ret til at gøre indsigelse over en behandling, f.eks. hvor behandlingen er
baseret databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1 (litra f) (legitim interesse).

• Tilbagekaldelse af samtykke
Hvis behandlingen af dine personoplysninger er baseret på dit samtykke, har du til enhver tid ret
til at trække dit samtykke tilbage. Din tilbagetrækning påvirker ikke lovligheden af den
behandling, der blev gennemført, forud for, at du trak dit samtykke tilbage. Kontakt os venligst,
hvis du ønsker at tilbagetrække dit samtykke.

8. Klage til tilsynsmyndighed
Hvis du er utilfreds med vores behandling af dine personoplysninger, opfordrer vi dig til at kontakte os,
så vi kan have en dialog og redegøre for den konkrete situation.
Hvis du ønsker at klage over vores behandling af dine personoplysninger, kan du klage til Datatilsynet:

Datatilsynet
Borgergade 28, 5. sal
1300 København K
Telefon 33 19 32 00
dt@datatilsynet.dk

taxa

Bestil din taxa her