Taxi
Taxi
FAQ

FAQ

Kan jeg regne med taxa, hvis jeg skal nå et tog?

Forudbestil turen i god tid – og gør opmærksom på at du skal nå et tog, bus, fly eller lignende og opgiv afgangstiden. Vort personale vil i samråd med dig fastsætte afhentningstidspunktet, der til gengæld er din garanti for at nå din aftale. Husk der er forskel på fremkørselstiden afhængig af travlhed og myldretid. Husk at bestille i god tid i forhold til din afgangstid ved videre transport med fly, tog eller færge. Selvom taxaen kommer rettidigt kan der jo opstå kødannelser eller andre trafikale forhindringer.

Hvis taxa’en kommer for sent?

Vi regner med en bagatelgrænse på 5 min. – akut travlhed kan betyde små forsinkelser. Hvis turen er bestilt, som nævnt i pkt. 1, garanterer Taxa Fyn for transporten til nærmeste destination, med videre forbindelse, med mindre der er tale om force majeure – snevejr, isslag, orkan osv. Taxa kører dig til den landfaste destination i Danmark, hvorfra du skal rejse videre, men erstatter ikke tab i forbindelse med mistede flybilletter, færgebilletter etc.

Skal man bruge sele i en taxa?

Ja! Alle passagerer over tre år skal bruge sele. Personer fra 15 år og opefter bærer dog selv ansvaret for, at den benyttes. For børn under 15 år er det chaufførens ansvar. Børn under tre år er fritaget for at skulle sidde i særlig tilpasset barnestol osv. i en taxa. Men har du selv en barnestol eller selepude med, er chaufføren altid villig til at montere den i vognen.

Må chaufføren kræve penge forud for en tur?

Chaufføren har ret til at sikre sig, at der kan betales for en tur før turens start. Almindeligvis sker det kun forud for de længere ture.

Hvad koster det at køre i taxa?

Taxikørsel er underlagt et landsdækkende prisloft, dog må hertil lægges betaling for bro- og færgetakster m.v.. På fyn køres der stort set til samme pris i alle kommuner. I landkommuner er der dog ofte en minimums-pris, der så inkluderer de første én-to km’s kørsel.

OBS! Vær opmærksom på at prisen på den samme tur kan variere – afhængig af hvor lang tid turen har varet, eksempelvis p.g.a. tæt trafik. Minutfaktoren kan således udgøre en væsentlig del af prisen. Prisen fremgår af taxameteret, og du kan altid bede om en printkvittering hos chaufføren.

Skal du køre langt og/eller mange gange kan du med fordel ringe til taxa og indgå en aftale om rabat og faste priser.

Se i øvrigt de aktuelle takster under priser.

Hvornår kommer taxa’en?

Gennemsnitstiden for, hvor lang tid der går fra en vogn bestilles til den er fremme ved kunden, er omkring fem minutter. Men når der opstår travlhed, øges fremkørselstiden. Personalet forsøger ved spidsbelastning at give svar på, hvornår taxa’en kan forventes fremme. Er der eksempelvis ventetid på op til 20 minutter betyder det, at vognen vil komme inden for de 20 minutter. Altså – hold øje med vognen, den kan komme hurtigere.

HUSK! Det er ikke tilladt taxa’en at dytte ved ankomsten.

Sms-besked fra Taxa Fyn. Hvis du ikke har hemmeligt tlf. nr. så vil du modtage en automatisk besked fra vognen om hvornår den er fremme. Har du mobiltelefon får du en sms – har du fastnet så får du en talebesked: Din vogn er fremme om “X” minutter.

Vi skal understrege, at dit tlf.nr. ikke sendes ud til vognen, men beskeden dannes i Taxa’s EDB-system, på baggrund af en tilbagemelding fra den vogn der er på vej til dig.

Hvordan kan jeg betale?

Taxa Fyns vogne tager imod alle gængse former for betalingsmidler. Udover Dankort modtages også Eurocard, Diners, American Express, Mastercard/Acces og Visa. Vognen er online med spærrelisten på centralen.

Taxa udsteder desuden egne kreditkort – se mere her.

Hvis jeg ikke er tilfreds?

Har du ikke opnået den service, du forventede, kan du rette henvendelse til Taxa Fyn administrationen på tlf. 66 15 66 31. Har du haft en god oplevelse med taxa, vil vi også gerne høre fra dig!

Hvornår må chaufføren slå taxameteret til?

Ifølge taxiloven må taxameteret slås til på det tidspunkt, hvor vognen ankommer på den adresse, den er bestilt til. Hvis vognen er tidsbestilt, må taxameteret dog først slås til, på det tidspunkt vognen er bestilt til.

Kan man aftale returkørsel med chaufføren?

Du kan altid bestille returkørsel hos chaufføren, men det vil normalt ikke være den samme chauffør/vogn, der kommer. Ifølge loven skal et bestillingskontors ture fordeles ligeligt imellem de tilsluttede vogne. Hvis det drejer sig om længere ture udenfor kommunegrænsen, er det dog praktisk, at den vogn, der kører turen ud, også kører hjemturen, hvis det er muligt.

taxa

Bestil din taxa her