Taxi
Taxi
Forretningsbetingelser

Forretningsbetingelser

Forretningsbetingelser – Kørselskontor

 

Nærværende forretningsbetingelser gælder for kørsel udført af nedenstående selskab:

Taxa Syd Kørselskontor A/S

CVR-nr.: 25539028

Ove Gjeddes Vej 16

5220 Odense SØ

Cykler

Det skal oplyses ved bestilling, hvis der skal medtages cykel på turen. Cyklen vil blive placeret udvendigt på taxien. Prisen for at få sin cykel med fremgår af selskabets hjemmeside eller oplyses ved bestilling.

Cykler kan alene forventes medtaget, hvis de i kraft af deres vægt og dimensioner naturligt kan medtages på en standard cykelholder. Løft, træk og skub i arbejdsøjemed skal kunne ske i overensstemmelse med arbejdstilsynets vejledning om løft. Det vil være op til den enkelte chauffør at foretage en konkret vurdering af, om en given cykel kan medtages i taxien i overensstemmelse med gældende regler, jfr. Færdselsstyrelsen vejledning: https://fstyr.dk/da/Lister/Nyheder/Nyheder/2022/05/Ny-vejledning-om-medtagning-af-cykel-i-en-taxi

Cykler der transporteres, kan blive beskidte og få små skrammer under transporten, hvilket kørselskontoret ikke er ansvarligt for.

Glemte ejendele

Hvis ejendele eller værdigenstande glemmes i taxien, vil kørselskontoret forsøge at tilvejebringe det glemte til kunden. Hvis dette ikke lykkes, vil ejendele og værdigenstande blive afleveret til nærmeste politi. Kørselskontoret er ikke ansvarlig for glemte ejendele, herunder tab af værdigenstande.

Forsinkelse/udeblivelse

Selskabet påtager ikke erstatningsansvar for kundens omkostninger som følge af forsinkelse, aflysning og ikke-opnået tilslutningsforbindelse, herunder refusion af tabt arbejdsfortjeneste eller tab som følge af udgifter til f.eks. hotel, fly-, tog, bus- eller teaterbilletter.

Reklamationer

Reklamationer over en taxitur skal fremsendes til selskabet på følgende mail: info@taxasyd.dk Hvis der ikke findes en løsning, kan der indgives en klage til Klagenævn for Taxi. Retningslinjer og betingelser for indgivelse af klage findes på www.taxiklage.dk

Manglende betaling

I tilfælde af manglende betalingsevne efter afsluttet tur, er kunden forpligtet til at oplyse navn og adresse til chaufføren, således at kørselskontoret kan fremsende opkrævning på betaling for turen.

Kørselskontoret accepterer ikke pant for manglende betaling.

taxa

Bestil din taxa her